Tajemné pražské slunovratové linie a magické křížení prastarých svatyň a dračích stezek

5awdvm8th1jukm7-pruvodkyne-judita-peschlova-orez.jpeg

Judita Peschlová

Jsem průvodkyně se 45letou praxí, žurnalistka, spisovatelka, milovnice záhad, symbolů, pohádek, mýtů, legend a tajnosnubných míst. Jmenuji se stejně jako Více o průvodci »

5awdvm8th1jukm7-pruvodkyne-judita-peschlova-orez.jpeg

Judita Peschlová

Jsem průvodkyně se 45letou praxí, žurnalistka, spisovatelka, milovnice záhad, symbolů, pohádek, mýtů, legend a tajnosnubných míst. Jmenuji se stejně jako Více o průvodci »

91i7zydt042h524-praha-rotunda-sv-longina-9.jpeg
před rotundou svatého Longina, Praha (mapa)

Akce je individuální

Nevyhovuje vám termín?

Nechte nám svůj e-mail – dáme vám vědět, jakmile průvodce vypíše nový termín.

Poznámka k termínu

Cena platí pro skupiny do 10 osob.

Magický střed Prahy, tři pražské slunovratové linie, předkřesťanská, románská a gotická, rotundy na místech pohanských a druidských svatyň, posvátná místa Prahy prosycená tajemnou silou a Praha jako prastaré významné duchovní a sakrální centrum. A mnoho dalšího.

Letní slunovratové pražské mystérium je již poměrně známé. Méně se toho mimo „odborné či zasvěcené kruhy“ mluví o slunovratové pražské linii, která je však snad ještě významnější a vede až z Jeruzaléma, proto se jí někdy říká také Jeruzalémská energetická linie. Na území Prahy spojuje důležité posvátné body, místa dávných druidských mystérií a starobylých rituálů zasvěcenců. Linie dokonce sahá až za hranice starších pražských osídlení, kupříkladu do Zbraslavi, Závisti, Staré Boleslavi atd.

Centrem tohoto záhadného vibračního „zázraku“ je rotunda Nalezení svatého Kříže na Starém Městě pražském, kde se „kříží“ dvě významné ley lines, energetické „dračí“ linie, o nichž někteří tvrdí, že jejich zdroj pochází dokonce ještě z Atlantidy. Zásadní roli však sehrává také rotunda svatého Longina a kostel svatého Štěpána na Novém Městě, propojenými slunovratovou linií přes rotundu svatého Kříže s magickým a mystickým pohanským kultovním místem Žiži a katedrálou svatého Víta na Pražském hradě.  

Kdysi obývali pražskou i českou kotlinu Bójové, patřící ke Keltům. Dle legend jim cestu do tohoto magického „kotle“ naplněného nebývalou vibrační sílou vytyčili příslušníci keltského božského „klanu“ Tuatha de Danaan, lid bohyně Danu. Zvali je rovněž „pánové světla“, které je propojeno s oběma slunovraty, „plemeno vědění“, které vlastnilo pro nás zajímavé předměty, spojené s mystickými artefakty ze starověku a středověku, souvisejícími také s Prahou a naší slunovratovou linií, „kámen osudu“, „meč světla“, „kopí vítězství“ a „bezedný kotel“ („Kopí osudu“ je úzce svázáno se svatým Longinem, u jehož rotundy, nejmenší a druhé nejstarší v Praze, začneme tuto procházku. Poznámka: Dnes slouží řádu svatého Lazara, který vstal z mrtvých podobně, jako každoročně „vstává z mrtvých“ Slunce o slunovratu). „Pánové světla“ sledovali energetické linie staré snad jako Země sama a postupně na nich budovali svatyně a „duchovní“ centra, ze kterých se jedním z nejvýznamnějších stalo místo ideálně propojených a velice mocných žensko-mužských energetických komplexů Vyšehradu a Pražského hradu. 

My budeme sledovat velice mocnou Jeruzalémskou a slunovratovou linii, počínaje rotundou svatého Longina, původně svatého Štěpána, poté se podíváme, kde dříve stála legendární kaple Božího těla na Karlově náměstí, kde bývaly vystavovány svaté ostatky, kromě jiného také Longinovo kopí a části dřeva z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš. A pak se tramvají přesuneme ke kapli svatého Kříže, k centru „energetického kotle“ a křížení dračích linií.

***

Úvodní foto rotundy svatého Longina a kostela svatého Štěpána na Novém Městě pražském (Foto: VitVit, Wikimedia Commons, Licence CC BY-SA 4.0)

Odebírejte náš newsletter

Posíláme tipy na nové akce i zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Českem křížem krážem.