tramvajová zastávka Hellichova ve směru od Újezda k Malostranskému náměstí, Praha (mapa)

Akce je individuální

Nevyhovuje vám termín?

Nechte nám svůj e-mail – dáme vám vědět, jakmile průvodce vypíše nový termín.

Poznámka k termínu

Individuální termín lze po předchozí domluvě realizovat až pro 10 účastníků, včetně dětí.

Pro větší skupiny kontaktujte průvodce individuálně pomocí zprávy.

Znáte Nebovidy, nebo je vůbec neznáte? Možná v jejich okolí chodíte na procházky nebo projíždíte tramvají, a ani o tom nevíte? Poznejte lokalitu bývalé osady Nebovidy s komentářem průvodkyně, jak ji možná ještě neznáte, a vydejte se i do míst mimo frekventované a hlavní turistické trasy. Poznejte lokalitu jedné z nejstarších vesnic na území Malé Strany a její malebná zákoutí.

Malá Strana je nádhernou částí Prahy, obdivovanou Pražany i českými a zahraničními turisty. Spojenou ji máme většinou především s monumentálními barokními paláci a kostely. Ovšem, věděli jste, že Malá Strana ještě v první polovině 14. století dosahovala jen za hranice Malostranského náměstí a tehdejší Kartouzskou bránu? A dál už se nacházely vesnice a osady, na něž tu existují památky, které se dochovaly i do současnosti?

Projdeme se po lokalitách, na kterých se nacházela ves Nebovidy a navštívíme i bývalý farní kostel, který není mimo akce veřejnosti běžně přístupný

Nebovidy byla jen jedna ze šesti obcí nebo osad na území současné Malé Strany, které jako takové už v dnes neexistují. Památky na ni ovšem dosud najdeme, obzvlášť, budeme-li vnímaví a pozorní.

Její název vám možná něco říká, a možná také vůbec ne. Po této vesnici se sice stále jmenuje jedna z malostranských ulic, touto obcí sice procházela jedna z hlavních cest a dopravních tepen procházejících Malou Stranou, v současnosti tudy vede ulice Karmelitská, která dále přechází v ulici Újezd, ale o její existenci už, troufám si tvrdit, v současnosti mnoho lidí neví, pokud se o tuto lokalitu vyloženě nezajímají. To už je více než Nebovidy, známý název sousední vesnice Újezd. A ani ten si někteří lidé nespojí s tím, že tento název dříve než ulice nesla obec, která tu ve středověku existovala. Ale třeba jsem jen příliš skeptická či pesimistická. A třeba i tyto akce přispějí k větší známosti této krásné lokality a její minulosti a historie i současnosti.

Přidejte se tedy ke mně a pojďme se společně projít po místech, kde jsou dosud dochovány památky na tuto v současnosti samu o sobě již dávno zaniklou obec.

Co se dozvíte a co vám ukážu?

 1. Kde se nacházela osada Nebovidy a co pro ni znamenala výstavba Hladové zdi?
 2. Byla stavba Hladové zdi skutečně pouhým aktem milosrdenství panovníka, aby podpořil a nasytil své poddané, tedy jakési středověké občany, byť bez současných svobod a práv?
 3. Jaká ulice nese v současnosti jméno zaniklé obce Nebovidy? A odkud a kam vede?
 4. Kde se nacházela Kartouzská brána? A kudy vedlo opevnění Malé Strany před jejím rozšířením a stavbou Hladové zdi?
 5. Kde se nacházel a nachází farní kostel osady Nebovidy, který byl později přestavěn na byty a který byl v 50. letech 20. století tak trochu „znovuobjeven“ (a dozvíte se i to, proč jsem tu použila ty uvozovky, protože něco z něj bylo „objeveno“, i když se o něm vlastně celou dobu vědělo)? A k čemu slouží v současnosti, co se tu odehrává, s čím je spojený?
 6. Prohlédneme si interiér bývalého farního kostela osady Nebovidy a budeme obdivovat dochované středověké nástěnné malby i výzdobu interiéru. A dozvíte se, s jakým významným hudebním festivalem je toto místo v současnosti spojené.
 7. Pokud bude právě otevřeno a budeme mít chvilku čas, občerstvíme se na zahrádce restaurace, ze které je na kostel netradiční výhled.
 8. Kolik středověkých ženských klášterů stálo na území obce Nebovidy za malostranskými hradbami? A co se z nich dochovalo do dnešních dní, do současnosti?
 9. Navštívíme interiér bývalého kostela, který byl zasvěcený svaté Máří Magdaléně, ovšem v současnosti je v něm muzeum a dříve tu sídlilo četnictvo, pošta nebo také archiv. Projdeme se spolu po chodníku, který není jen chodníkem, ale býval podlahou kostela.
 10. Proč byla dočasně do jedné z kanceláří v budově bývalého kostela umístěna restaurátorská dílna pro relikviář svatého Maura.
 11. Dozvíte se, co je to patrocinium. Co má společného svatý Vojtěch a svatý Vavřinec s Římem, s Petřínem a osadou Nebovidy. A také, kdo přinesl kult svatého Vavřince do Českých zemí. 
 12. Ke kterým klášterům Nebovidy patřily? A co je to nebo bylo tzv. postranní právo nebovidské?
 13. Kudy vedl Malostranský potok, který se jižně od Karlova mostu vléval do mlýnské strouhy, kterou v současnosti nazýváme Čertovka, a který tudy už několik století neteče? A proč vlastně už tudy neteče?
 14. Kde se narodil Karel Hynek Mácha a jak vysoko budete muset vzhlédnout, abyste zaznamenali pamětní desku, která to připomíná, a to navíc s chybou? A jak vzdálené je toto místo od paláce, ve kterém v současnosti sídlí tělovýchovný spolek Sokol? A čí jméno nyní nese?
 15. Co mají s lokalitou obce Nebovidy společného významní barokní architekti a stavitelé, otec a syn, Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové

Přijďte se projít, něco se dozvědět a něco zažít!

Ráda vám ukážu známá malostranská zákoutí i pohledy na Pražský hrad a Petřín a Malostranská panoramata z nejrůznějších úhlů i zákoutí a uličky, které jste možná dosud neznali a která také už několik století dotváří podobu Malé Strany tak, jak ji v současnosti známe a vlastně i trochu neznáme, pokud nejsme nadšenci či místní. A podíváte se i do krásných interiérů, které možná neznáte nebo ano, ale třeba v trochu jiných souvislostech, než ve kterých je poznáte při procházce.

Součástí akce je návštěva interiéru kostela svatého Vavřince pod Petřínem, bez vstupného, a platná vstupenka do Českého muzea hudby. Případné občerstvení si hradí každý účastník sám, pokud nebude domluveno jinak.

 

***

Foto: © Kristýna Maková, archiv Prahy křížem krážem

Víte, že Kristýna vede také tyto akce?

Víte, že Praha vede také tyto akce?

Doprovodné fotky

 • 3b2neht8yys7q2b-449161404-10230934554617186-5646348538074218919-n.jpeg
 • 51la1d3pipgvt8g-photo-2024-06-20-14-04-43-5.jpeg
 • 7xxyasi0lxmcb28-photo-2024-06-21-23-41-27.jpeg
 • 6zlzsg493s1lwo6-photo-2024-06-20-14-04-41-3.jpeg
 • 8g5nn62o1pc1o51-photo-2024-06-20-14-04-47-3.jpeg

Odebírejte náš newsletter

Posíláme tipy na nové akce i zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Českem křížem krážem.