u fontány na Arbesově náměstí, Praha (mapa)

Akce je individuální

Nevyhovuje vám termín?

Nechte nám svůj e-mail – dáme vám vědět, jakmile průvodce vypíše nový termín.

Poznámka k termínu

Individuální termín lze po předchozí domluvě realizovat až pro 10 účastníků, včetně dětí.

Pro větší skupiny kontaktujte průvodce individuálně pomocí zprávy.

Znáte Újezd jen jako zastávku tramvaje a stanici lanovky a rádi byste ho poznali víc? Chodíte sem na procházky a zajímalo by vás, jaká místa tu běžně míjíte? Poznejte lokalitu bývalé obce Újezd s komentářem průvodkyně tak, jak ho možná ještě neznáte, a vydejte se i do míst mimo frekventované a hlavní turistické trasy. Poznejte lokalitu jedné z nejstarších vesnic na území Malé Strany a její malebná zákoutí.

Malá Strana je nádhernou částí Prahy, obdivovanou Pražany i českými a zahraničními turisty. Spojenou ji máme většinou především s monumentálními barokními paláci a kostely. Ovšem, věděli jste, že Malá Strana ještě v první polovině 14. století dosahovala jen za hranice Malostranského náměstí a tehdejší Kartouzskou bránu? A dál už se nacházely obce, osady a vesnice, na něž tu existují památky, které se dochovaly i do současnosti?

Projdeme se po lokalitách, na kterých se nacházela ves Újezd

Újezd byla jen jedna ze šesti obcí nebo vesnic na území současné Malé Strany, které jako takové už v dnes neexistují. Památky na Újezd ovšem dosud najdeme, obzvlášť, budeme-li vnímaví a pozorní.

Název této vesnice vám nejspíš něco říká, neboť se po ní stále jmenuje část jedné z hlavních ulic, hlavních cest a dopravních tepen procházejících Malou Stranou.

Přidejte se tedy ke mně a pojďme se společně projít po místech, kde jsou dosud dochovány památky na tuto v současnosti samu o sobě již dávno zaniklou obec.

Co se dozvíte a co vám ukážu?

 1. Kde se nacházela osada Újezd a co pro ni znamenala výstavba Hladové zdi?
 2. Že malostranský újezd nebyl jediným újezdem v Česku. A co vůbec to slovo újezd znamená?
 3. Byla stavba Hladové zdi skutečně pouhým aktem milosrdenství panovníka, aby podpořil a nasytil své poddané, tedy jakési středověké občany, byť bez současných svobod a práv?
 4. Kde se nacházel již smíchovský farní kostel, původně na území osady Újezd, který byl na konci 19. století zbořen? A co ho ještě v současnosti připomíná?
 5. Kde se nacházela Újezdská a posléze Nová Újezdská brána? A na místě kterého parku stávaly ještě do roku 1932 dělostřelecké kasárny?
 6. Kde byl postaven první řetězový most v Praze, ještě před výstavbou Národního divadla, jméno kterého panovníka nesl a kde byste se pro něm mohli ještě v současnosti projít?
 7. Kde se nacházel farní kostel, ze kterého se stala na nějakou dobu prádelna, aby se do něj ve 20. století opět vrátila církev, tentokrát ovšem již československá husitská?
 8. Jak došlo k tomu, že u kostela svatého Jana stojí socha svatého Jana, ale přitom se jedná o dva různé světce?
 9. Kde se narodil Jan Neruda a co v současnosti připomíná místo, na kterém prý stávala jeho kolébka?
 10. Kde se narodil Karel Hynek Mácha a jak vysoko budete muset vzhlédnout, abyste zaznamenali pamětní desku, která to připomíná, a to navíc s chybou? A odkud se vlastně vzaly šeříky, které máme spojené i s Máchou díky jeho pomníku na Petříně?
 11. Kde tu býval středověký špitál a co má tato lokalita společného se spisovatelem, právníkem, univerzitním mistrem a humanistou Viktorínem Kornelem ze Všehrd?
 12. Kteří významní fotografové 19. a 20. století tu měli své ateliéry?
 13. Kde žili se svými rodiči bratři Josef a Karel Čapkové, a to i v době, kdy vznikla hra R.U.R., v níž bylo použito dnes již světoznámé a celosvětově využívané slovo robot. A jaký palác tu byl postaven poté, co se odstěhovali?
 14. Jak se jmenuje asi nejznámější mlýnská strouha v Praze a co má společného s ostrovem Kampa a mlýnem, ve kterém se už nemele, i když se jeho mlýnské kolo stále točí? A který posloužil jako sídlo hlavního štábu při jedné prezidentské kampani?
 15. Jak to bylo s lanovou dráhou na Petřín, kdy a proč vznikla? Kudy vedla její původní trasa a co má v současnosti společného s domem U Knoflíčků?

Přijďte se projít, něco se dozvědět a něco zažít! 

Ráda vám ukážu známá malostranská zákoutí i pohledy na místa v lokalitě již neexistující vesnice Újezd nebo Petřín i Kampu a Vltavu z nejrůznějších úhlů i malebná zákoutí a uličky, které jste možná dosud neznali a která také už několik století dotváří podobu Malé Strany tak, jak ji v současnosti známe a vlastně i trochu neznáme, pokud nejsme nadšenci či místní. A občas zahlédneme i Pražský hrad. :-) 

Součástí akce je návštěva kostela svatého Jana Křtitele Na Prádle, jízda lanovou dráhou na Petřín a zpět. Vstupné a jízdné je již zahrnuto v ceně akce.

 

***

Foto: © Kristýna Maková, archiv Prahy křížem krážem

Víte, že Kristýna vede také tyto akce?

Víte, že Praha vede také tyto akce?

Doprovodné fotky

 • 94489278ugdox40-photo-2024-06-17-00-23-59-3.jpeg
 • 86yjiz5m4vhaer8-photo-2024-06-17-00-24-00-3.jpeg
 • 6ajhd5zea631lt9-image-6662556857a5c2-54746032-d.jpeg
 • 8s2y7e6kblv1bct-photo-2024-06-04-02-14-51.jpeg
 • 3vqdk436olxu7oj-photo-2024-06-09-14-37-33.jpeg

Odebírejte náš newsletter

Posíláme tipy na nové akce i zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Českem křížem krážem.