před Malostranskou besedou na Malostranském náměstí, Praha (mapa)

už jen 5 účastníků a akce se uskuteční

Zbývá 12 míst

před Malostranskou besedou na Malostranském náměstí, Praha (mapa)

už jen 5 účastníků a akce se uskuteční

Zbývá 12 míst

před Malostranskou besedou na Malostranském náměstí, Praha (mapa)

Akce je individuální

Nevyhovuje vám termín?

Nechte nám svůj e-mail – dáme vám vědět, jakmile průvodce vypíše nový termín.

Poznámka k termínu

Individuální termín lze po předchozí domluvě realizovat až pro 8 účastníků, včetně dětí.

Pro větší skupiny kontaktujte průvodce individuálně pomocí zprávy.

Znáte Nebovidy, nebo je vůbec neznáte? Možná v jejich okolí chodíte na procházky nebo projíždíte tramvají, a ani o tom nevíte? Poznejte lokalitu bývalé osady Nebovidy s komentářem průvodkyně.

Malá Strana je nádhernou částí Prahy, obdivovanou Pražany i českými a zahraničními turisty. Spojenou ji máme většinou především s monumentálními barokními paláci a kostely. Ovšem, věděli jste, že Malá Strana ještě v první polovině 14. století dosahovala jen za hranice Malostranského náměstí a tehdejší Kartouzskou bránu? A dál už se nacházely vesnice a osady, na něž tu existují památky, které se dochovaly i do současnosti?

Projdeme se po lokalitách, na kterých se nacházela ves Nebovidy

Nebovidy byla jen jedna ze šesti obcí nebo osad na území současné Malé Strany, které jako takové už v dnes neexistují. Památky na ni ovšem dosud najdeme, obzvlášť, budeme-li vnímaví a pozorní.

Její název vám možná něco říká, a možná také vůbec ne. Po této vesnici se sice stále jmenuje jedna z malostranských ulic, touto obcí sice procházela jedna z hlavních cest a dopravních tepen procházejících Malou Stranou, v současnosti tudy vede ulice Karmelitská, která dále přechází v ulici Újezd, ale o její existenci už, troufám si tvrdit, v současnosti mnoho lidí neví, pokud se o tuto lokalitu vyloženě nezajímají. To už je více než Nebovidy, známý název sousední vesnice Újezd. A ani ten si někteří lidé nespojí s tím, že tento název dříve než ulice nesla obec, která tu ve středověku existovala. Ale třeba jsem jen příliš skeptická či pesimistická. A třeba i tyto akce přispějí k větší známosti této krásné lokality a její minulosti a historie i současnosti.

Přidejte se tedy ke mně a pojďme se společně projít po místech, kde jsou dosud dochovány památky na tuto v současnosti samu o sobě již dávno zaniklou obec.

Co se dozvíte a co vám ukážu?

 1. Kde se nacházela osada Nebovidy a co pro ni znamenala výstavba Hladové zdi?
 2. Byla stavba Hladové zdi skutečně pouhým aktem milosrdenství panovníka, aby podpořil a nasytil své poddané, tedy jakési středověké občany, byť bez současných svobod a práv?
 3. Jaká ulice nese v současnosti jméno zaniklé obce Nebovidy? A odkud a kam vede?
 4. Kde se nacházela Kartouzská brána? A kudy vedlo opevnění Malé Strany před jejím rozšířením a stavbou Hladové zdi?
 5. Kde se nacházel a nachází farní kostel osady Nebovidy, který byl později přestavěn na byty a který byl v 50. letech 20. století tak trochu „znovuobjeven“ (a dozvíte se i to, proč jsem tu použila ty uvozovky, protože něco z něj bylo „objeveno“, i když se o něm vlastně celou dobu vědělo)? A k čemu slouží v současnosti, co se tu odehrává, s čím je spojený?
 6. Kolik středověkých ženských klášterů stálo na území obce Nebovidy za malostranskými hradbami? A co se z nich dochovalo do dnešních dní, do současnosti?
 7. Co je to patrocinium? Co má společného svatý Vojtěch a svatý Vavřinec s Římem, s Petřínem a osadou Nebovidy? 
 8. Ke kterým klášterům Nebovidy patřily? A co je to nebo bylo tzv. postranní právo nebovidské?
 9. Kudy vedl Malostranský potok, který se jižně od Karlova mostu vléval do mlýnské strouhy, kterou v současnosti nazýváme Čertovka, a který tudy už několik století neteče? A proč vlastně už tudy neteče?
 10. Kde se narodil Karel Hynek Mácha a jak vysoko budete muset vzhlédnout, abyste zaznamenali pamětní desku, která to připomíná, a to navíc s chybou? A jak vzdálené je toto místo od paláce, ve kterém v současnosti sídlí tělovýchovný spolek Sokol? A čí jméno nyní nese?
 11. Co mají s lokalitou obce Nebovidy společného významní barokní architekti a stavitelé, otec a syn, Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové?

Přijďte se projít, něco se dozvědět a něco zažít! Ráda vám ukážu známá malostranská zákoutí i pohledy na Pražský hrad a Petřín a Malostranská panoramata z nejrůznějších úhlů i zákoutí a uličky, které jste možná dosud neznali a která také už několik století dotváří podobu Malé Strany tak, jak ji v současnosti známe a vlastně i trochu neznáme, pokud nejsme nadšenci či místní.

Součástí akce není návštěva objektů se zpoplatněným vstupem.

 

***

Foto: © Kristýna Maková, archiv Prahy křížem krážem

Víte, že Kristýna vede také tyto akce?

Víte, že Kristýna vede také tyto akce?

Víte, že Kristýna vede také tyto akce?

Víte, že Praha vede také tyto akce?

Odebírejte náš newsletter

Posíláme tipy na nové akce i zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Českem křížem krážem.